Gazy obojętne – jakie to są?

2019-07-02

Gazy obojętne, czyli gazy neutralne, nie zagrażające w żaden sposób środowisku naturalnemu, to ogromne udogodnienie dla wszystkich inwestorów pragnących zabezpieczyć siebie, swoje mienie przed zniszczeniem przez ogień. Ponieważ takie gazy wchodzą w konkretnym stężeniu w skład powietrza, nie wpływają one negatywnie na zdrowie czy życie ludzkie. Pośród tego rodzaju gazów odnajdziemy, chociażby azot i argon. Ich zadaniem jest przede wszystkim zredukowanie w danym budynku, w jakim jest założona instalacja wypełniona wspomnianymi gazami, ilości tlenu, który ma wpływ na rozprzestrzenianie się pożaru w budynkach. Ponieważ wypełniają one w nagłych sytuacjach wnętrza, stężenie powietrza w pomieszczeniach maleje i uniemożliwia przechodzenie ognia dalej.

 

Gazy obojętne http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html, jakimi wypełniane są dzisiaj butle i systemy przeciwpożarowe sprawdzają się doskonale. Są alternatywą dla innych sposobów wykorzystywanych do gaszenia pożarów, w tym wypełniania instalacji gaśniczych dwutlenkiem węgla – szkodliwym dla zdrowia człowieka w dużym stężeniu, jak również innego typu gazami oraz wodą czy pianą. Systemy przeciwpożarowe są stosowane w wielu budynkach, w tym w miejscach publicznych, w firmach, w obiektach rządowych, w domach prywatnych.

 

W dobie elektroniki, cyfryzacji potrzebne są systemy gaśnicze

W dobie elektroniki, cyfryzacji takie zabezpieczenia są niezbędne. Tym bardziej, że wszędzie teraz znajdziemy komputery, urządzenia podłączone do prądu, które mogą się zniszczyć w przypadku zastosowania systemów gaśniczych wodnych lub na czas niezareagowania na wybuch pożaru. Gazy obojętne to wybór godny polecenia, szczególnie, jeśli poszukiwane są instalacje do serwerowni, do biur, czy do bibliotek albo muzeów, archiwów czy urzędów, gdzie jest mnóstwo pamiątek, dokumentów w formie elektronicznej i papierowej, które w żaden sposób nie mogą ulec zniszczeniu.

 

Gazy obojętne a systemy przeciwpożarowe

Ze względu na większy komfort wykorzystywania skutecznych systemów przeciwpożarowych wypełnianych gazami neutralnymi niż w przypadku instalacji wodnych czy innego typu instalacji, korzysta z takiej formy zabezpieczeń coraz więcej osób. Zarówno sprawdzają się one w nowoczesnych budynkach, jak również w tych starszych po modernizacji. Systemy gaśnicze są montowane przez profesjonalne firmy, w miejscach, które mają być szczególnie chronione i o jakie chce zadbać właściciel. Zapewnienie bezpieczeństwa swojemu dorobkowi, jak również ludziom przebywającym w momencie wybuchu pożaru w danym budynku to podstawa. Wie o tym każdy, kto pracuje w branży elektronicznej, kto ma na stanie serwerownie, biura, miejsca wypełnione po brzegi elektroniką, elementami łatwopalnymi. Wówczas takie systemy to obowiązek, który chroni zawartość budynku i zapewnia bezpieczeństwo.