Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Logo - Fundacja bez łez
Fundacja "Autyzm bez łez"
KRS: 0000423188
Fundacja
Rodzice
Autentyzm

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALOŚCI FUNDACJI AUTYZM BEZ ŁEZ ZA ROK 2012

 Kraków, grudzień 2013

 

 • Informacje ogólne: 

Nazwa Fundacji:             Fundacja Autyzm bez Łez
Adres Fundacji:               ul. Wielicka 73/158 Kraków 30-552
KRS:                               0000423188
NIP:                                6793090543
REGON:                         122803144
Strona internetowa:         www.autyzmbezlez.pl
E-mail:                            Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skład organu:        Renata Radomska – Prezes Zarządu
Jacek Radomski- Wiceprezes Zarządu
Rajmund Radomski- Członek Zarządu

 • Rejestracja Fundacji:

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał Fundację Autyzm bez Łez do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej dnia 12.06.2012 r.

 • Cele Statutowe Fundacji:
 • Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo i informacyjnie rodziny osób dotkniętych całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
  i autyzmem.
 • Upowszechnienie innowacyjnych form terapii dla osób
  z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i autyzmem.
 • Edukacja osób publicznych, upowszechnianie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat chorób ze spektrum autyzmu.
 • Działalność na rzecz integracji społecznej osób  niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • Upowszechnianie i ochrona praw osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji tej grupy osób.
 • Rozwijanie świadomości kulturowej osób niepełnosprawnych poprzez muzykę, teatr, film i inne formy sztuki.
 • Działalność charytatywna na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem i innymi formami niepełnosprawności.
 • Organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia rozwoju.

 

 • Powyższe cele były realizowane w następujący sposób:

a)  Wykłady autorskie pod tytułem „Żywienie w autyzmie. Nasza historia“

 • Rewa - lipiec 2012 (1,5h)
 • Warszawa - październik 2012 ( 2h)

 

b)  Treningi słuchowe

Sprzęt oraz program treningów zostały udostępnione dla siedmiu dzieci. Czas trwania pojedynczego treningu  2 tygodnie (2x dziennie po 30 min.) z łącznym czasem 98 h.

c)  Konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zamieszkującymi w województwach Małopolskim
i Podkarpackim.  (wyjazdy finansowane z własnych środków).

Siedmioro dzieci z łącznym czasem 45 h.

 • Ciągłe wsparcie dla trzech rodzin przez cały okres funkcjonowania Fundacji w 2012 roku. Telefoniczne konsultacje i spotkania. Dzieci, których dotyczyło wsparcie osiągają obecnie bardzo dobre rezultaty.

 

Wszelkie wykłady, konsultacje indywidualne jak i treningi słuchowe udzielane i udostępniane były nieodpłatnie.

Informacyjna strona internetowa.

 • Informacje o uzyskanych przychodach:

     
12.06.12 Kapitał początkowy 500 zł złożony w kasie Fundacji
24.11.12 założone konto bankowe z pierwszą wpłatą 100 zł pobrane z kasy      Fundacji
27.12.2012 Fundacja otrzymała od Pana M. Radomskiego
wpłatę 2000 zł.

 • Informacje o poniesionych kosztach: 

Fundacja poniosła koszty w wysokości 20zł za prowadzenie rachunku bankowego.
Pozostałe działania Fundacji były prowadzone w ramach nieodpłatnej działalności w sferze pożytku publicznego i nie generowały dodatkowych kosztów, poza wkładem w postaci pracy własnej członków Zarządu.
Rok 2012 został zamknięty kwotą 2480,18 zł.

 

 • Ogólne informacje na temat działalności w okresie VI – XII 2012 r.

Fundacja Autyzm bez Łez skupia się na pomocy dzieciom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom. Początek jej działalności datuje się na czerwiec 2012, zatem powyższe sprawozdanie nie obejmuje całego roku kalendarzowego,
a sześć miesięcy od czerwca do grudnia 2012.
Rok założenia Fundacji to czas tworzenia podwalin i zalążków działania. Jako młoda, rozwijająca się dopiero organizacja skupiająca trzy osoby, w tym dwoje rodziców autystycznego dziecka  i korzystająca jedynie ze środków prywatnych członków jej Zarządu nie działała na dużą skalę. Od początku swojej działalności członkowie Zarządu Fundacji przedkładali jednak jakość wykonywanych usług nad liczbę beneficjentów.

 • Plany Fundacji Autyzm Bez Łez na rok 2013
 • Kompleksowe gromadzenie i udostępnianie posiadanych informacji na temat innowacyjnych metod leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu, rozpowszechnianie ich za pomocą strony internetowej jak i innych form pośredniego i bezpośredniego przekazu
 • Organizowanie bezpłatnych szkoleń i wykładów dla rodziców, mające na celu przybliżenie różnorodnych form terapii
 • Zapewnianie grupie docelowej dostępu do najnowszych piśmienniczych
  i audiowizualnych informacji medycznych, publikacji zwartych
  i periodyków opisujących formy leczenia autyzmu.
 • Nagłaśnianie informacji dotyczących specyfiki zaburzeń ze spektrum autyzmu mające na celu uświadamianie ogółu społeczeństwa i zwracanie uwagi na potrzebę tolerancji i zrozumienia dla osób nimi dotkniętych. Cel realizowany m.in. poprzez osobiste spotkania z szerszym gronem odbiorców niż rodziny dotknięte zaburzeniami.
 • Kontynuacja konsultacji indywidualnych i zbiorowych z rodzinami dotkniętymi zaburzeniem ze spektrum autyzmu.
 • Stworzenie i udostępnianie audiowizualnych prezentacji dotyczących leczenia za pomocą zmiany sposobu żywienia z wykorzystaniem innych terapii, opartych również na własnej historii i doświadczeniu.
 • Zebranie i opracowanie dotychczasowej wiedzy i doświadczeń w formie zwartej, skierowanej do wszystkich rodziców dzieci cierpiących na zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu.